Lai sagatavotu un iesniegtu granta pieteikumu, jāveic piegādātāju atlase, jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un jāpiesaista finansējums

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi
Pieteikums grantam
Papildu finansējuma piesaiste un dokumenti bankām

Piesakies konsultācijai

Par programmu jautā