Altum-Investoriem-Finanšu pārskati

Finanšu pārskati

GADS3. MĒN.6. MĒN.9. MĒN.12. MĒN.AR, CG & ESG
2021EUR1EUR1EUR1EUR1EUR1
EUR1, 3
2020EUR1EUR1EUR1EUR1EUR1
2019EUR1EUR1EUR1EUR1EUR1
2018EUR1EUR1EUR1EUR1EUR1
2017EUR1EUR
EUR1
EUR
EUR1
EUR1
2016EUR1
2015EUR1
2014EUR1

 

Paskaidrojumi:

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.

1 – Konsolidēts pārskats

2 – Sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem

3 – Sagatavots atbilstoši ESEF prasībām

Piesakies konsultācijai