FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM izsludina pieteikšanos kredītiestādēm portfeļgarantiju sniegšanai

16. Marts 2020

Šodien, 26.martā, Attīstības finanšu institūcija ALTUM izsludinājusi pieteikšanos kredītiestādēm portfeļgarantiju ieviešanai Covid-19 krīzes ietekmētajiem komersantiem.

Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:

“Atlases procesā ALTUM izraudzīsies bankas vai līzinga kompānijas, kuras uzņēmumiem varēs palīdzēt pārvarēt likviditātes problēmas, kas radušās saistībā ar Covid-19 - restrukturizēt aizdevumus ar valsts garantiju bez tiešas ALTUM iesaistes. Tas paātrinās garantijas pakalpojuma sniegšanas procesu neliela apjoma darījumiem, turklāt uzņēmējs garantiju varēs saņemt ar labākiem nosacījumiem – samazinātu procentu likmi un bez papildu nodrošinājuma, jo par nodrošinājumu kalpo ALTUM garantija. Jāmin, ka līdzīgi kā parējās mūsu programmas, arī šī ir paredzēta dzīvotspējīgiem projektiem, kuru darbību ir ietekmējušas Covid-19 izplatības sekas un tās atstājušas ietekmi uz komersanta finansiālo stāvokli.”

Krīzes portfeļgarantiju mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību uzņēmējiem finanšu pakalpojumiem līdz 500 000 eiro. Finanšu pakalpojumi, kurus kredītiestāde var iekļaut ALTUM garantiju portfelī, ir apgrozāmie līdzekļi, tai skaitā kredītlīnijas, investīciju aizdevumi un finanšu līzings.

Atšķirībā no individuālajām kredītu garantijām, portfeļgarantiju gadījumā banka kreditēšanas darījumam, kas atbilst programmas nosacījumiem, automātiski var piešķirt valsts garantiju.

Bankas, kas sniegs ALTUM portfeļgarantijas, tiks paziņotas nākamajā nedēļā.

Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus vismaz 3 mēnešiem vai pagarinās līgumu darbības termiņu vismaz par 3 mēnešiem. Tāpat garantija tiks sniegta par esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus vismaz 3 mēnešiem un, ja nepieciešams, pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu.

Vienam komersantam garantēto finanšu pakalpojumu summa nevarēs pārsniegt 500 000 eiro. Garantijas termiņš nevarēs pārsniegt sešus gadus investīciju aizdevumiem un finanšu līzingam, un trīs gadus - apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. Garantijas likme finanšu pakalpojumam būs līdz 50 %; garantijas prēmijas likme - 0,3 % gadā no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas.

Kopējais pieejamais finansējums programmai ir 25 miljoni eiro, kas paredzēts sešām kredītiestādēm. Kredītiestāžu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 31.marts plkst.16.30

Informācija bankām par atlasi

Visi jaunumi