FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Cenu aptauja video pakalpojumu sniedzējiem

20. Jūlijs 2021

Altum ar video komunikāciju veido iedzīvotāju, uzņēmēju un finanšu starpnieku izpratni par valsts un ES finansējuma atbalsta iespējām. Altum aizdevumi un garantijas tiek piešķirti uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem, kam IR DZIVOTSPĒJĪGS BIZNESS, bet NAV PIEEJAMS AIZDEVUMS no privātiem aizdevējiem, kas parasti saistīts ar savas investīcijas vai nodrošinājuma nepietiekamību 

Empīriski esam pārliecinājušies, izpratni par pakalpojumiem vispozitīvāk ietekmē īsi, vienkārši, autentiski skaidrojoši video, tāpēc pieturēsimies pie 5 formātiem: 1) klientu stāstiem, 2) kompaktiem skaidrojošiem video vai pamācībām, kā strādā viena vai otra programma, 3 ) reklamēsim interesantas publikācijas, kuras rekomendēsim mērķa auditorijai, 4) apmācību video; 5) kodolīgiem aktualitāšu paziņojumiem vai īsām intervijām.   

Lai saprastu sagaidāmo rezultātu, tad svarīgi apjaust video mērķi 

 • Raisīt augstu iesaisti (likesharecomment) 

 • Organiskā auditorijas sasniedzamība 

 • Informācijas saturam jāraisa interese un attiecīgi klikšķi uz altum.lv (direct response vai mājas lapas apmeklējums) 

 • Video apmācību gadījumā  jāapgūst kompetences 

#1 Klientu stāsti 
Samērā īsi, 3-4 min titrēti video stāsti soc. tīkliem, kur klienta bizness risina kādu “lielāku problēmu”. Parasti vizualizēts ar elementārām grafikām vēstījumu pastiprināšanai. Šai problēmai ir dziļums, apjoms un attiecīgi risinājums – klienta bizness. Stāstā jāiekļauj klientu perspektīva jebšu insights, kā arī fakti, piemēram, konkurences apraksts, ieteikumi citiem uzņēmējiem, unikalitāte Latvijā vai pasaulē, citi skatītājus iesaistoši fakti un novērojumi. Visiem video noslēgumā integrēts retorisks jautājums – vai zināji, ka …  organiski iekļaujošs vēstījums par šādu biznesu atbalstu no valsts un ES puses. Formāts – ziņas tipa sižets, kas iesaista un izglītoVideo prototips pēc saites - http://bit.ly/2G9czVG. Līdz šim veiksmīgākā prakse bija vispārīga sižeta scenārija izstrāde Altum iekšienē, zinot klienta biznesu un kādu problēmu tas risina. Savukārt filmēšanas grupas un intervētāja uzdevums ir vadīt patiesu, dzīvu un autentisku sarunu, kā arī improvizēt, proti, provocēt klientu ap scenārija ietvaru uz “sulīgiem” izteicieniem, salīdzinājumiem, daloties ar jauniem faktiem, atklāsmēm. Sarunas ietvaros parasti tiek fundamentāli pieslīpēts izpildījums, jo tā nav formāla intervija, bet gan patiesa saruna, kas pilnībā tiek ierakstīta, savukārt nodevumā tiek izmantoti tikai saturiski spilgtākie un jēgpilnākie izrāvumi.   

#2 Skaidrojošie video “kā TAS strādā” 
Īsi video, kas sastāv no klientu iesniegtiem vai stock video, kas parasti skaidro “kā TAS darbojas”. Tiek iesniegts teksts, kas ir šī video vēstījums. Mērķis ir iekustināt un radīt saistošu skaidrojošu video. Piemēri: https://bit.ly/3r5jx4khttps://bit.ly/3kg7oZ1https://bit.ly/3xEhBC5   

#3 Publikācijas reklāma 

Kustīgs, animēts video, kas piesaka satura projektu vai reklamē publikācijas, akcentējot svarīgākos vai interesantākos faktus no publikācijas, tādejādi aicinot iepazīties ar tās saturu. Video prototips pēc saites - http://bit.ly/2SvL11z 

#4 Apmācību video  

Samērā īsi ap 3-4 min video, kas satur titrus, paskaidrojošu animāciju, grafikus. Parasti tiek filmēts kontrolētā vidē, kas pieļauj atkārtotu piefilmēšanu. Video iespējami jautājumi grafiskā izpildījumā vai ar filmējamā voice over. Darbinieku piemeklēšanu, satura izgatavošanu organizē Altum. Video prototips pēc saites - http://bit.ly/2JTJGhk 

#5 Kodolīgi aktualitāšu video vai īsas intervijas 

Īsi līdz 3 min video, kas satur titrus. Parasti tiek filmēts Altum eksperts kontrolētā vidē, kas ļauj vienkārši atkārtot piefilmēšanu. Video iespējami jautājumi un atbildes grafiskā izpildījumā vai ar filmējamā voice overVideo prototips pēc saites - https://bit.ly/3r6t9f4  

Video sagatavošana, kompetences, darba apjoms, citi noteikumi 

Video izgatavošana 

 • Visi materiāli ir apstrādājami un pielāgojami soc.tīkliem - FB, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube 

 • Vēstījuma pastiprināšanai video atsevišķos gadījumos nepieciešams papildināt ar bezmaksas stock foto, video, audio materiāliem, kam nav licences ierobežojumi kanālos un laikā.  
  NB! Svarīgi atraktīvu thumbnails! izstrāde 

 • Video savā starpā nav saistīti un tiek filmēti, kā arī montēti katrs atsevišķi, dažādās vietās un laikā pēc vajadzības. 

 • Nepieciešami titri. Atsevišķa diktora balss nav nepieciešama. Izpildījums latviešu valodā. Iespējami titri krievu, angļu valodā, bet tas būs atsevišķs pasūtījums par titrēšanas darbiem atbilstoši stundu likmes piedāvājumam 

 • Lai nodrošinātu video pozitīvo tonalitāti, iespējams izmantot krāsu filtrus 

 • Visi safilmētie materiāli, izejas faili, kā arī gala nodevuma materiāli ir nododami caur mākoņu vai failu apmaiņas kanāliem Altum arhīvam 

 • Altum patur tiesības iesniegt pašu uzfilmētu video materiālu, deleģējot pakalpojuma sniedzējam pārējos darbus: montāža, skaņas apstrāde, grafikas utt., attiecīgi samazinot konkrēto pozīciju reālās izmaksas 

 • ** Tiek pieņemts, ka pakalpojuma sniedzējam ir viss nepieciešamais tehniskais un licencētas programmatūras nodrošinājums, lai veiktu augstākminētos darbus* 

Kompetence 

Pakalpojuma sniedzējam jābūt pieredzei līdzīgu pasūtījumu izpildē. Lai apliecinātu kompetenci un pieredzi, iesniedziet:  

 • vismaz 1 paraugu iepriekšējā gada laikā izgatavotiem video, katram no augstāk uzskaitītajiem 5 video izpildījumiem (#1 Klientu stāsti, #2 Skaidrojošais video “kā TAS strādā”, #3 Publikācijas reklāma, #4 Apmācību video, #5 Kodolīgi aktualitāšu video vai īsas intervijas) vai arī tiem tuvinātus risinājumus (kopā 5 video ar atsauci uz kādu no 5 video izpildījumiem) 

 • kā arī 2 klientu atsauksmes, kas sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēja vai tās speciālistiem realizējuši līdzīga vai lielāka apjoma projektu(-s)  

Darba apjoms 

Cenu aptaujas ietvaros uzskaitītie 5 video izpildījumi sastāda lielāko daļu no pasūtījumiem. Aprēķinātās izmaksas kalpos kā pamats nākotnes pasūtījumiem. Katra video formāta skaits gada laikā plānots, variēs ap 2-10 gab. Kopējais pasūtījuma apjoms līguma darbības laikā – gada ietvaros - nevar pārsniegt 41 900 EURNedz video skaits, nedz iepirkuma summa nav apsolīts apjoms  

Vērtēšana 

 1. Pakalpojuma sniedzējam nedrīkst būt nodokļu parādi, kas kopumā pārsniedz 150 EUR. Informācija tiks pārbaudīta VID mājaslapā uz pēdējo datu aktualizācijas brīdi 

 1. Līdz šim paveikto projektu vērtējums  (0 punkti – neatbilst, 1 punkts daļēji atbilst, 2 punkti  pilnībā atbilst). Punkti tiks piešķirti par katru no 5 video. Kopā 0-10 punkti. 

 1. Cenas piedāvājuma vērtējums, kur maksimālais punktu skaits par video izpildījumu: 1) klientu stāstiem – 3 punkti, 2) kompaktiem skaidrojošiem video vai pamācībām, kā strādā viena vai otra programma – 4 punkti, 3 ) reklamēsim interesantas publikācijas, kuras rekomendēsim mērķa auditorijai – 1 punkts, 4) apmācību video – 1 punkts; 5) kodolīgiem aktualitāšu paziņojumiem vai īsām intervijām – 1 punkts. Punkti par katru video izpildījumu tiks aprēķināti pēc sekojošas formulas: zemākā cena / vērtējamā cena maksimālais punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits ir 10. 

Pirmie 3 pretendenti, kuri kopsummā ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiks aicināti katrs uzfilmēt 2 video. Līgums tiks slēgts ar vienu līdz trīs pakalpojumu sniedzējiem, lemjot mārketinga vadītājam pēc nodevuma un sadarbības pieredzes. Pakalpojums tiks apmaksāta atbilstoši cenu aptaujā iesniegtajiem izcenojumiem. 

Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumi ar nepamatoti zemu / augstu cenu var tikt noraidīti. Ar to mēs saprotam, ja piedāvātā cena vairāk kā par 50% atšķiras no nākamās piedāvātās cenas. 

Iesniegšana 

Piedāvājums jāiesniedz pakalpojuma sniedzēja pilnvarotas personas vārdā elektroniski uz e-pastu: kristians.pudans@altum.lv līdz 28.07.2021. Atbildes uz jautājumiem, kas saņemti līdz 22.07.2021., tiks pārsūtītas visiem dalībniekiem. Pēc 22.07.2021. papildus jautājumi netiks pieņemti. Lūdzam aizpildīt šo finanšu piedāvājuma tabulu: 

Nosaukums, cena EUR bez PVN

Video ar filmēšanu

Video bez filmēšanas*

#1 Klientu stāsti

 

 

#2 Skaidrojošais video “kā TAS strādā”

 

 

#3 Publikācijas reklāma

 

 

#4 Apmācību video

 

 

# 5Kodolīgi aktualitāšu video vai īsas intervijas

 

 

 

Stundu likmes projektiem ārpus nosauktajiem formātiem:

-          projektu vadītājs

 

-          režisors, copywriter

 

-          intervētājs

 

-          video operators (ar savu tehniku)**

 

-          montāža, skaņa, filtri, titri, efekti, stock filmu un bilžu piemeklēšana (ar savu licencētu program.nodroš.)**

 

Transporta izmaksas EUR/km (ja ārpus Rīgas raj.)

 

Bezpilota filmēšanas aparatūras īre / dienā

 

Papildus jānorāda laiks (dienas), kādā top pirmā montāža

 

Visi jaunumi