backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Attālināto darījumu sistēma mans.altum.lv

mans.altum.lv lietotāju atbalsts:
darba dienās plkst. 8.30 – 17.00
Tālr. 67774118

mans.altum.lv ir ALTUM klientiem pieejama attālināto darījumu sistēma internetā, kas palīdz ērtāk saņemt, izmantot un pārvaldīt ALTUM izsniegto valsts atbalstu. Piekļūstiet mans.altum.lv ar jebkuru Latvija.lv autentifikācijas iespēju - internetbanka, e-paraksts, eID karte vai eParaksts mobile.

Darba dienās ALTUM reģionālajos centros ir iespēja bez maksas izmantot termināļus piekļuvei mans.altum.lv, kā arī saņemt konsultācijas par mans.altum.lv lietošanu.

Aicinām iepazīties ar mans.altum.lv pakalpojuma noteikumiem un palīgmateriālu mans.altum.lv lietošanai.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par mans.altum.lv lietošanu

Kas jādara, ja nekad neesmu lietojis www.latvija.lv portālu?

Klientam nav obligāti jālieto portāls www.latvija.lv, lai varētu pieslēgties mans.altum.lv sistēmai. Fiziskai personai portāla izmantošanai ir nepieciešams :

  • aktīvas pieslēgšanās tiesības kādai no portālā www.latvija.lv norādītajām internetbankām
  • eID karte (un atbilstoši rīki darbam ar karti)
  • elektroniskā paraksta viedkarte vai
  • eParaksts mobile lietotne viedtālrunī

Papildus materiāli par portāla www.latvija.lv lietošanu ir pieejamas sadaļā Par portālu -> Infografikas

Vai jebkura persona var izmantot portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus?

Portāla www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus var lietot fiziskas personas, kuras iekļautas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā un saņēmušas personas kodu (Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, personas, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju).

Ko darīt, ja pārstāvēt uzņēmumu ir tiesības tikai ārvalstniekam?

Uzņēmuma pārstāvim ir jānoformē pilnvara kādam citam uzņēmuma darbiniekam, kas atbilst portāla www.latvija.lv lietošanas prasībām, vai jāvienojas ar konsultantu par dokumentu iesniegšanu alternatīvā veidā, kurš ir pieņemams gan uzņēmuma pārstāvim, gan ALTUM konsultantam.

Ar kuru banku autentifikācijas līdzekļiem ir iespējams pieslēgties mans.altum.lv?

mans.altum.lv var pieslēgties izmantojot visas tās bankas, kuras sadarbojas ar portālu www.latvija.lv. Šobrīd tās ir: Swedbank, SEB bankas, Luminor (Nordea/DNB), Citadele banka, MTB, Norvik banka, PrivatBank, Blue Orange, ABLV un Rietumu bankas. Citu banku klienti var pieslēgties, izmantojot elektroniskā paraksta viedkarti, eID karti vai eParaksts mobile mobilo lietotni.

Kāpēc saziņai ar ALTUM un dokumentu iesniegšanai izmantot mans.altum.lv?

Klientam ērtāk un drošāk izvēlēties mans.altum.lv, jo informācija operatīvi un atbilstoši drošības prasībām nonāk pie ALTUM atbildīgā konsultanta. Informācija, kas nosūtīta izmantojot e-pastu vai SMS nav pasargāta.

Ja uzņēmumā vairākiem darbiniekiem ir nepieciešamas tiesības iesniegt dokumentus vai saņemt informāciju, kāds ir ieteicamais risinājums?

Kādam no uzņēmuma pārstāvjiem, kuram ir paraksta tiesības, ir jāierodas ALTUM un jānoformē “galvenā lietotāja” tiesības. Pēc tam šis lietotājs varēs mans.altum.lv pats piešķirt citiem darbiniekiem tiesības lietot mans.altum.lv

Vai mans.altum.lv lietotājs var iesniegt visus dokumentus (pieteikumus, pieprasījumus) vai ir jābūt kādam īpašam pilnvarojumam?

Visi mans.altum.lv lietotāji var iesniegt dokumentus izmantojot mans.altum.lv, taču atsevišķiem dokumentu veidiem, piemēram, aizdevuma pieteikumam, iesniegumiem aizdevuma līguma nosacījumu izmaiņām vai pieprasījumam naudas līdzekļu izsniegšanai, ALTUM izvērtēs, vai attiecīgajam lietotājam ir atbilstošas pilnvaras (LR UR ir reģistrētas atbilstošas pārstāvniecības tiesības vai ALTUM iesniegta atbilstoši noformēta pilnvara) pārstāvēt uzņēmumu.

Vai mans.altum.lv lietošanas tiesības var noformēt attālināti?

Uzņēmuma paraksta tiesīgās personas var attālināti noformēt savam uzņēmumam Galvenā lietotāja tiesības. Savukārt galvenais lietotājs varēs attālināti izveidot citiem uzņēmuma darbiniekiem lietotājus, kuriem būs pieejams tādas pašas iespējas kā galvenajam lietotājam. Galvenais lietotājs atbildīgs par papildus izveidoto lietotāju pieeju tiesību uzturēšanu, t.sk. pieejas tiesību atcelšanu.

Vai mans.altum.lv iesniedzamajiem dokumentiem ir kādi ierobežojumi?

Iesniedzot dokumentus, jāņem vērā šādas prasības:

  • failu formāts - DOCX, DOC, PDF, EDOC, XLSX, XLS, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, CAD, DWG
  • faila izmērs - minimālais 1kb, maksimālais 20 mb
  • ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad katrs dokuments mans.altum.lv jāpievieno atsevišķi, nevis visu vienā failā
  • ja viens dokuments sastāv no vairākām lapām, tad tā visas iesniedz vienā failā.