backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Māju energoefektivitāte

 REĢIONĀLIE CENTRI - konsultācijas par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas nosacījumiem un vispārīgiem jautājumiem

Kompetences centrs

kompetences.centrs@altum.lv

Tālrunis: 67774064

Altum
rekvizīti:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Reģistrācijas nr. 50103744891
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Konts (tikai saimnieciskiem darījumiem): LV95PARX0000035450037
Bankas kods: PARXLV22
Tālr. 67774010
altum@altum.lv