backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kontakti iedzīvotājiem

REĢIONĀLIE CENTRI - konsultācijas un aizdevumu apkalpošana

Mājokļu garantijas

Vija Baumane

Privātpersonu apkalpošanas daļas vadītāja

vija.baumane@altum.lv

Tālrunis: 67774145

Sarmīte Grāvelsiņa

Privātpersonu apkalpošanas projektu vadītāja

sarmite.gravelsina@altum.lv

Tālrunis: 67774266

Jolanta Cepliša

Privātpersonu apkalpošanas projektu vadītāja

jolanta.ceplisa@altum.lv

Tālrunis: 67774236

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte

Ingus Salmiņš

Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs

ingus.salmins@altum.lv

Tālrunis: 67774026

Mārtiņš Upītis

Energoefektivitātes kompetences centra vadītājs

martins.upitis@altum.lv

Tālrunis: 67774064

Konsultācijas par energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

Armands Ūbelis

Energoefektivitātes eksperts

armands.ubelis@altum.lv

Tālrunis: 67774282

Konsultācijas par energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

Nilss Rancāns

Energoefektivitātes kompetences centra eksperts

nilss.rancans@altum.lv

Tālrunis: 67774268

Konsultācijas par energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

Dina Kaupere

DME daļas vadītāja

dina.kaupere@altum.lv

Tālrunis: 67774056

Konsultācijas energoefektivitātes projektu finansētājiem un citiem sadarbības partneriem

Aigars Brūveris

Vecākais DME projektu vadītājs

aigars.bruveris@altum.lv

Tālrunis: +371 67774063

Konsultācijas energoefektivitātes projektu finansētājiem un citiem sadarbības partneriem

Māris Eliņš

DME projektu vadītājs

maris.elins@altum.lv

Tālrunis: +371 67774065

Konsultācijas energoefektivitātes projektu finansētājiem un citiem sadarbības partneriem

Kaspars Tupuriņš

DME projektu vadītājs

kaspars.tupurins@altum.lv

Tālrunis: +371 67774213

Konsultācijas energoefektivitātes projektu finansētājiem un citiem sadarbības partneriem

Irita Dambīte

Projektu vadītāja

irita.dambite@altum.lv

Tālrunis: 67774003

Konsultācijas energoefektivitātes projektu finansētājiem un citiem sadarbības partneriem

Zemes fonds

Ina Alksne

Zemes fonda vadītāja

ina.alksne@altum.lv

Tālrunis: 67774103

Ivars Rubenis

Zemes fonda projektu vadītājs

ivars.rubenis@altum.lv

Tālrunis: 67774088

Ulla Lazdiņa

Zemes fonda darījumu administratore

ulla.lazdina@altum.lv

Tālrunis: 67774229

Privātpersonu apkalpošana

Vija Baumane

Privātpersonu apkalpošanas daļas vadītāja

vija.baumane@altum.lv

Tālrunis: 67774145

Jolanta Cepliša

Privātpersonu apkalpošanas projektu vadītāja

jolanta.ceplisa@altum.lv

Tālrunis: 67774236

Sarmīte Grāvelsiņa

Privātpersonu apkalpošanas projektu vadītāja

sarmite.gravelsina@altum.lv

Tālrunis: 67774266

Baiba Zemīte

Privātpersonu apkalpošanas administratore

baiba.zemite@altum.lv

Tālrunis: 67774193

Vija Frīdenberga

Privātpersonu apkalpošanas administratore

vija.fridenberga@altum.lv

Tālrunis: 67774278

Altum
rekvizīti:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Reģistrācijas nr. 50103744891
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Konts (tikai saimnieciskiem darījumiem): LV95PARX0000035450037
Bankas kods: PARXLV22
Tālr. 67774010
altum@altum.lv