backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Gulbenes reģionālais centrs

Rīgas iela 47, Gulbene — Skatīt kartē

Darba laiks darba dienās 8:30 - 17:00

Reģionālā centra vadītājs

Valtis Krauklis

valtis.krauklis@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473967, 27891589

Pieņemšana birojā:
Darba dienās 8:30 - 17:00

Reģionālā centra konsultanti

Iveta Dzērve

iveta.dzerve@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473806, 26408736

Pieņemšana birojā:
Darba dienās 8:30 - 17:00

Anita Stahovska

anita.stahovska@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473806, 29178839

Pieņemšana birojā:
Darba dienās 8:30 - 17:00

Ilze Freivalde

ilze.freivalde@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473806, 26165692

Pieņemšana birojā:
Darba dienās 8:30 - 17:00

Līga Rubene

liga.rubene@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473806, 27899497

Pieņemšana birojā:
Darba dienās 8:30 - 17:00

Reģionālā centra administratore

Evita Birne

evita.birne@altum.lv

Konsultācijas pa tālruni 64473967

Altum
rekvizīti:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Vienotais reģistrācijas nr. 50103744891
Pasta un juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Norēķinu konts (tikai saimnieciskiem darījumiem): LV95PARX0000035450037
Bankas kods: PARXLV22
Tālr. 67774010
altum@altum.lv