FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Eksports - uzņēmēju iespējas un pieredze

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Brīvības iela 7, Dobele, 1.stāva zāle, 14:00

Eksports - uzņēmēju iespējas un pieredze

Finanšu institūcija ALTUM sadarbībā ar Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Zemgales Uzņēmējdarbības centru aicina uzņēmējus un sadarbības partnerus uz semināru “Eksports - uzņēmēju iespējas un pieredze”, kas notiks 24.oktobrī, pl.14.00.

Seminārā mērķis  - popularizēt valsts atbalstu eksporta veicināšanai, iepazīstināt ar uzņēmēju pieredzi un iedrošināt uzsākt jaunu  ārvalstu tirgu meklēšanu.

Pasākuma laikā būs informācija par Dobeles PIUC  pakalpojumiem uzņēmējiem Dobeles novadā, ALTUM un Latvijas investīciju attīstības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un finansiālo atbalstu ārējo tirgu apgūšanai un eksporta veicināšanai, kā arī Dobeles un tās apkārtnes uzņēmēji dalīsies ar savu  pieredzi ārējo tirgu apgūšanā.

Dalību pasākumā pieteikt līdz 22.oktobrim reģistrējoties šajā saitē - http://zuc.zemgale.lv/index.php/lv/?option=com_rsform&view=rsform&formId=29

Visi pasākumi