backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

15. Februāris

Apsaimniekotājiem / Būvniekiem / Dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvjiem

Seminārs Jelgavā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

Jelgava, Svētes iela 33, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, 11:00 - 14:30

Seminārs Jelgavā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

Semināru rīko ALTUM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un tajā varēsiet uzzināt par:

  • ieteicamajiem energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu ēkās,  namu pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieka pienākumiem
  • kā veidot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projektu, nosacījumiem un projekta realizācijas procesu
  • kā sekmīgi novadīt iepirkumu procedūru              
  • kā vadīt daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projektu
  • kādas ir daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu finansēšanas iespējas.

Tāpat daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas varēs saņemt padziļinātas konsultācijas par finansējuma pieteikuma un saistīto pielikumu sagatavošanas jautājumiem.

Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Dalība pasākumā - bez maksas.

Dienaskārtība un pieteikšanās semināram

Visi pasākumi