backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

29. Marts

Apsaimniekotājiem / Būvniekiem / Dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvjiem / Iedzīvotājiem

Seminārs Olainē “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

Olaines Kultūras nams (lielā zāle) Zeiferta iela 11, Olaine, 17:30 - 21:00

Semināru rīko ALTUM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un tajā varēs uzzināt par:

  • daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmas nosacījumiem;
  • ēkas energoefektivitātes projekta realizāciju un vadību;
  • tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm;
  • lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanu.

Tāpat daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas varēs saņemt padziļinātas konsultācijas par finansējuma pieteikuma un saistīto pielikumu sagatavošanas jautājumiem.

Uz semināriem aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Dalība pasākumā - bez maksas.

Dienaskārtība un pieteikšanās semināram

Visi pasākumi