backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par biznesa eņģeļu un ALTUM pilotprojektu

Biznesa uzsācējiem

Aizdevumi jaunu un perspektīvu projektu īstenošanai biznesa eņģeļu finansētiem projektiem.  

 • ALTUM un biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LATBAN)  kopīgs pilotprojekts, kura mērķis ir sniegt atbalstu biznesa uzsācējiem un uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu, veicinot privāto investoru piesaisti dzīvotspējīgiem projektiem.

 • Pilotprojekts tiks īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim un tā realizēšanai piešķirtais finansējums ir 3 milj. EUR. 

 • ALTUM un biznesa eņģeļu atbalsta kombinēšana ļauj saņemt finansējumu vai saņemt to lielākā apmērā biznesa uzsācējiem situācijās, kad ir nepietiekams līdzfinansējums un/vai nodrošinājums aizdevumam komercbankā. 

 • Pateicoties biznesa eņģeļu pieredzei uzņēmējdarbībā, biznesa uzsācējiem ir iespējams efektīvāk un ātrāk sasniegt plānotos rezultātus. 

 • ALTUM aizdevums tiek izsniegts tikai tad, ja projektā investē biznesa eņģelis jeb privātais investors.

 • Aizdevumu atmaksas termiņš – līdz 8 gadiem investīciju aizdevumiem un līdz 5 gadiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

 • Maksimālā ALTUM aizdevuma summa vienam projektam – līdz 150 000 EUR, izņemot nozares, kurās atbalsta programmas noteikumi atļauj aizdot līdz 43 000 EUR.

 • Maksimālā ALTUM aizdevuma summa vienam projektam – līdz 250 000 EUR projektiem apstrādes nozarē, ja projektā investē vairāk nekā viens biznesa eņģelis.

 • ALTUM aizdevuma apmēra un biznesa eņģeļa ieguldījuma apmēra proporcija finansējamajā projektā ir 60% : 40%. 

 • ALTUM aizdevuma atmaksas laikā nevar tikt samazināts biznesa eņģeļa ieguldījuma apmērs. Atkāpes no šā nosacījuma iespējamas, saskaņojot ar ALTUM.

 • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem
  MVU mikrokreditēšanas programmas ietvaros.

 • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem
  Starta programmas ietvaros.

 • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem
  MVU izaugsmes aizdevumu programmas ietvaros.