backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kā saņemt aizdevumu

Biznesa uzsācējiem

Starta programmas, MVU mikrokreditēšanas programmas vai MVU izaugsmes aizdevumu programmas aizdevumam aicinām pieteikties pie biznesa eņģeļu pilotprojekta konsultanta ALTUM Rīgas reģionālajā centrā Elizabetes ielā 41/43, Rīgā.  

Uzņēmums

Biznesa eņģelis

ALTUM

  1. Uzņēmums piesakās starta aizdevumam, MVU mikrokreditēšanas programmas aizdevumam vai MVU izaugsmes aizdevumam, iesniedzot ALTUM Rīgas reģionālajā centrā pieteikuma dokumentus , ekonomiski pamatotu biznesa projekta aprakstu un LATBAN apliecinājumu par biznesa eņģeļa atbilstību prasībām, kas ietvertas starp ALTUM un LATBAN 17.03.2016. noslēgtajā sadarbības līgumā.
  2. ALTUM analizē iesniegtos pieteikuma dokumentus un pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.
  3. ALTUM un uzņēmums saskaņo un noslēdz aizdevuma līgumu.
  4. ALTUM, uzņēmums un biznesa eņģelis jeb privātais investors saskaņo un noslēdz subordinācijas līgumu.
  5. Uzņēmums saņem ALTUM aizdevumu, sāk projekta īstenošanu un aizdevuma atmaksu.

Par aizdevumiem privāto investoru finansētiem projektiem jautā ALTUM konsultantei

Custom 3D, Jānis Jātnieks