backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt aizdevumu

Biznesa uzsācējiem

Aizdevumu starta programmas, MVU mikrokreditēšanas programmas vai  MVU izaugsmes aizdevumu  programmas ietvaros var saņemt biznesa uzsācēji, mikrouzņēmumi, strauji augoši mazie un vidēji uzņēmumi, kas ir vienojušies par biznesa eņģeļa investīciju piesaisti sava projekta realizēšanai.

Biznesa eņģeļi

 • Privātie investori, kas saņēmuši biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LATBAN) izdotu apliecinājumu par atbilstību starp ALTUM un LATBAN noslēgtā sadarbības līguma prasībām.
 • Iesaistoties projekta finansēšanā, ALTUM izvērtē biznesa eņģeļus – pārbauda biznesa eņģeļu kredītvēsturi un informāciju publiski pieejamos reģistros. 


Aizdevumus var saņemt

 • Biznesa uzsācēji un jaundibināti uzņēmumi
 • Mikrouzņēmumi
 • Strauji augoši mazie un vidējie uzņēmumi

Atbalstāmās nozares

 • Apstrādes rūpniecība
 • Būvniecība
 • Izmitināšana
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Veselība un soc. aprūpe

Atbalstāmās nozares projektiem līdz 43 000 euro

 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
 • Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Izglītība
 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Par aizdevumiem privāto investoru finansētiem projektiem jautā ALTUM konsultantei

Custom 3D, Jānis Jātnieks