backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds būs akcelerācijas fondu finansējuma saņemšanas process

Biznesa uzsācējiem

Komandām vai saimnieciskās darbības veicējiem, kas vēlēsies piesaistīt akcelerācijas fondu finansējumu, ar pieteikumu uzņemšanai akcelerācijas programmā būs jāpiesakās pie kāda no trīs ALTUM finansētajiem akcelerācijas fondiem.

  

Biznesa idejas komanda vai uzņēmums

Akcelerācijas fonds

  1. Komanda vai uzņēmums vēršas pie akcelerācijas fonda ar savu biznesa ideju un tās realizēšanas plānu.
  2. Akcelerācijas fonds izvērtē biznesa idejas un uzņēmuma vai komandas dzīvotspēju.
  3. Akcelerācijas fonds pieņem lēmumu par biznesa idejas atbalstīšanu un uzņēmuma uzņemšanu akcelerācijas programmā, kā arī par pirmā posma - pirmssēklas naudas ieguldījuma piešķiršanu uzņēmumam.
  4. Turpmāko 3-6 mēnešu periodā noris akcelerācijas fāze, kuras laikā uzņēmums saņem darbības sākšanas atbalstu – pirmsēklas naudas ieguldījumu līdz 50 000 EUR un savas biznesa idejas veicināšanas un attīstīšanas pakalpojumus  - mentoru, nozares un tehnoloģiju ekspertu padomus pircēju, piegādātāju, partneru un investoru piesaistīšanā.
  5. Akcelerācijas fonds pieņem lēmumu par otrā posma - sēklasnaudas ieguldījuma veikšanu līdz 250 000 EUR labākajos akcelerācijas fāzē izraudzītajos uzņēmumos.
  6. Uzņēmums veiksmīgi attīstās un turpina izaugsmi, piesaistot nākamās kārtas investorus.