backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par akcelerācijas fondu programmu

Biznesa uzsācējiem

Plānots, ka sākot ar 2017.gada otro pusi inovatīviem start-up uzņēmumiem (saimnieciskās darbības veicējiem) būs pieejams akcelerācijas fondu finansējums, kas paredzēts uzņēmumu dzīves cikla sākumposmam – idejas un produkta attīstībai, uzņēmumu izveidei un attīstībai. 

 • Akcelerācijas programmas finansējumam varēs pieteikties pie trīs akcelerācijas fondiem, kurus izveidos ALTUM rīkotas iepirkuma procedūras rezultātā atlasīti finanšu starpnieki.  

 • Publiskā iepirkuma izsludināšana trīs finanšu starpnieku atlasei notiks 2017.gada janvārī/ februārī un plānotais akcelerācijas fondu darbības uzsākšanas termiņš ir 2017.gada otrais pusgads.

 • Akcelerācijas fondi veiks ieguldījumus inovatīvos un agrīnas attīstības stadijas start-up uzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu, un to finansējums tiks sniegts divos posmos -  pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā. 

 • Pirmssēklas naudas ieguldījums - līdz 50 000 EUR vienam uzņēmumam - paredzēts uzņēmuma izveides finansēšanai, tai skaitā produkta un saimnieciskās darbības modeļa izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai. 

 • Sēklasnaudas ieguldījums – līdz 250 000 EUR vienam uzņēmumam - paredzēts projektiem, kas būs veiksmīgi izgājuši akcelerācijas posmu un būs gatavi tālākai uzņēmuma izaugsmes finansēšanai, tai skaitā produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai. 

   

 • Pirmsēklas un sēklasnaudas investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, kvazikapitāla vai aizdevuma veidā. 

 • Akselerācijas fondu programmas īstenošanai ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 milj. EUR apmērā, kur katram akcelerācijas fondam tiks iedalīti 5 milj. EUR.

 • Papildus jaunizveidotie akcelerācijas fondi piesaistīs privāto ieguldītāju līdzekļus vismaz 10% apmērā sēklas investīciju veikšanai, savukārt agrīnākās stadijas jeb pirmssēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem. 

 • Programmas mērķis ir veicināt start-up uzņēmumu (saimnieciskās darbības veicēju) izveidi, izaugsmi un konkurētspēju, sniedzot akcelerācijas pakalpojumus un finansējumu uz biznesu vērstiem uzņēmējdarbības projektiem ar tehnoloģiskas vai rūpnieciskas neizdošanās risku.

 • Atbalsts pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā tiks sniegts kā darbības sākšanas atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta "a" un "c" apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

 • Atbalsts sēklasnaudas ieguldījumu veidā tiks sniegts kā riska finansējuma atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21. pantā noteiktajām prasībām.

 • Programmu regulējošie 12.04.2016 MK noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.