backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par akcelerācijas fondiem

Biznesa uzsācējiem

Akcelerācijas  programma – 15 milj. EUR, paredzēta inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem

 • Finansējums būs pieejams pie trīs akcelerācijas fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā:

  • jūlija vidū iepirkuma komisijas sēdē tiks pasludināti uzvarētāji
  • līgumu slēgšana ar uzvarētājiem notiks ne ātrāk kā pēc iepirkumā paredzētā nogaidīšanas termiņa
  • sākot no augusta uzņēmēji ar biznesa idejām varēs vērsties pie akcelerācijas fondiem
 •  Atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts divos posmos - pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā:

  • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai
  • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai
 • Pirmsēklas un sēklasnaudas investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, kvazikapitāla vai aizdevuma veidā

 •  Akcelerācijas fondu programmai Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 2014 – 2020 ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 milj. EUR apmērā, katram no trīs akcelerācijas fondiem iedalot 5 milj. EUR. Jaunizveidotie akcelerācijas fondi papildus piesaistīs privāto ieguldītāju līdzekļus vismaz 10% apmērā sēklas investīciju veikšanai, savukārt agrīnākās pirmssēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem

 • Atbalsts pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta "a" un "c" apakšpunktiem.  Atbalsts sēklasnaudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas pantu Nr. 651/2014 21. Programmu regulējošie 12.04.2016 MK noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.