backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par akcelerācijas fondiem

Biznesa uzsācējiem

Akcelerācijas  programma – 15 milj. EUR, paredzēta inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem

 • Finansējums būs pieejams pie trīs akcelerācijas fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā:

  • “BuildIt Accelerator OU”
  • personu SIA “Lattelecom Technology”, Pēteris Marculāns, Dmitrijs Saikovskis un David Ventzel apvienība
  • fizisku personu Nikolaja Adamoviča, Leldes Stukles, Voldemāra Brēdiķa un Ellas Kalniņas apvienība

  Uzņēmēji ar biznesa idejām un projektiem varēs vērsties pie akcelerācijas fondu pārvaldniekiem, tiklīdz kā būs noslēgti līgumi. Līgumus plānots slēgt septembra beigās. Pēc līgumu noslēgšanas izvēlētie akcelerācijas fondu pārvaldnieki publicēs savu kontaktinformāciju  un uzsāks pieteikšanās un atlases procesa organizēšanu. Pēc reģistrēšanās FKTK izvēlētie akcelerācijas fondi uzsāks savu darbību. 

 •  Atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts divos posmos - pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā:

  • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai
  • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai
 • Pirmsēklas un sēklasnaudas investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, kvazikapitāla vai aizdevuma veidā

 •  Akcelerācijas fondu programmai Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 2014 – 2020 ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 milj. EUR apmērā, katram no trīs akcelerācijas fondiem iedalot 5 milj. EUR. Jaunizveidotie akcelerācijas fondi papildus piesaistīs privāto ieguldītāju līdzekļus 20% apmērā  no sēklas naudas fonda apjoma, savukārt agrīnākās pirmssēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem

 • Atbalsts pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta "a" un "c" apakšpunktiem.  Atbalsts sēklasnaudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas pantu Nr. 651/2014 21. Programmu regulējošie 12.04.2016 MK noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.