backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par mikrokreditēšanas programmu

Biznesa uzsācējiem

Vienkārši saņemams neliels aizdevums, kas tiek izsniegts uzņēmumam, kurā nav vairāk par 10 darbiniekiem, un kam var pieteikties arī pirms uzņēmuma nodibināšanas. 

  • Maksimālais aizdevuma apmērs – līdz 14 300 EUR investīcijām un līdz 7200 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem.

  • Aizdevumam ir fiksēta procentu likme no 5 % līdz 8 % gadā.

  • Aizdevuma termiņš - līdz 5 gadiem.

  • Aizdevuma nodrošināšanai nepieciešama uzņēmēja līdzdalība 10 % apmērā projektos, kuru kopējā summa ir virs 7200 EUR.

  • Aizdevuma saņemšanai tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka privātais galvojums.

  • Nodrošinājuma vērtībai jābūt, sākot no 74% no aizdevuma summas.

  • Programmas ietvaros var saņemt vairākus aizdevumus, bet ne vairāk kā vienu aizdevumu kalendārā gada laikā.

  • Mikroaizdevuma mērķis ir neliela biznesa sākšana vai attīstīšana mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem. 

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013 un Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1408/2013

  • Programmu regulējošie 06.09.2011. MK noteikumi Nr.698 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros”.