backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt sēklas un sākuma riska kapitāla finansējumu

Biznesa uzsācējiem

Sēklas un sākuma riska kapitāla finansējumu var saņemt jaundibināti inovatīvo tehnoloģiju uzņēmumi, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu, finanšu situāciju un iepriekš saņemtā valsts atbalsta apmēru.

Finansējumu piešķir

Sēklas un sākuma riska kapitāla finansējums tiek sniegts:

 • jaundibinātiem tehnoloģiju uzņēmumiem ar augstu pievienotās vērtības potenciālu, kuri darbojas inovatīvu augsto tehnoloģiju biznesa projektos agrīnā attīstības stadijā;
 • uz eksportu orientētiem mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa un  kuru biznesa modelis ir piemērots starptautiska mēroga izaugsmei; 
 • jaundibinātiem tehnoloģiju uzņēmumiem ar  inovatīvu intelektuālo īpašumu, pieredzes bagātu komandu un starptautisku izaugsmes potenciālu.

 Primāri atbalstāmās nozares:

 • informāciju tehnoloģijas;
 • telekomunikācijas;
 • elektronika un optika;
 • tehnoloģiju un zinātnes ietiplīgās nozares.

Finansējumu nepiesķir

Sēklas un sākuma riska kapitāla finansējumu  nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

 • zivsaimniecība un akvakultūra (primārā ražošana, bet ne pārstrāde);
 • lauksaimniecības produktu audzēšana un lopkopība (pamatprodukcijas ieguvei);
 • transportlīdzekļu un individuālās lietošanas priekšmetu iznomāšana;
 • transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanu;
 • azartspēles un derības;
 • elektroenerģija un siltumapgāde;
 • ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

 Sēklas un sākuma riska kapitāla finansējumu  nepiešķir uzņēmumiem, kuriem: 

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ir nodokļu vai nodevu parādi VID;
 • kuri atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums;
 • finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.