backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par sēklas un sākuma riska kapitāla programmu

Biznesa uzsācējiem

Ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā jaunos un inovatīvos agrīnā attīstības stadijā esošos uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu.

  • Sēklas un sākuma kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, kvazikapitāla vai aizdevuma veidā; 

  • Sēklas un sākuma kapitāls sniedz iespēju attīstīties jauniem un inovatīviem uzņēmumiem agrīnā attīstības stadijā ar lielu izaugsmes potenciālu, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ. 

  • Investīcija var tikt izmantota gan pamatlīdzekļu, gan arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

  • Investīciju apjoms start-up uzņēmumos – no 50 000 EUR  līdz 200 000 EUR ar iespēju nākotnē piesaistīt papildu investīcijas;

  • Ieguldījuma termiņš -  no 4 līdz 5 gadiem.

  • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi un zināšanas, palīdz kopīgi izpildīt nospraustos mērķus, tādejādi sekmējot uzņēmuma komercializācijas potenciālu un izaugsmi.

  • Sēklas un sākuma riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi komercializēt projekta tehnoloģijas, lai sekmētu starptautiska mēroga biznesa izaugsmi. 

  • Sēklas un sākuma kapitāla finansējums tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas regulu (ES) 1407/2013. 

  • Programmu regulējošie 25.11. 2008. MK noteikumi Nr.983 “Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”.