backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem dzīvotspējīgu un ekonomiski pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai.

 • Atbalstāmās izmaksas

  • ilgtermiņa ieguldījumi – materiālie un nemateriālie, piemēram, intelektuālais ieguldījums
  • apgrozāmie līdzekļi, t.sk., atlīdzības izmaksas darbiniekiem, apmācību, konsultāciju izdevumi utml.
 • Apmērs no 5 000 līdz 200 000 EUR

  Projektam pieejamo granta apmēru nosaka atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomam un pieredzei:

  • ja darbības laiks ir 3 gadi un vairāk,  grants nepārsniedz lielāko no aprēķinātajām vērtībām:
   1) 50% no pēdējo 3 gadu vidējā apgrozījuma
   vai
   2) 150% no pēdējo 3 gadu vidējās bilances vērtības
  • ja darbības laiks ir no 1 līdz 3 gadiem, maksimālais atbalsts ir 50 000 EUR
  • ja darbības laiks ir līdz 1 gadam,  biznesa uzsācējiem maksimālais atbalsts ir 20 000 EUR

  Ja grants paredzēts darbinieku algām:

  • darba integrācijas uzņēmumiem atbalsts ir 100% apmērā no vidējās darba algas profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas laiku , ja uzņēmums plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus:
   1) bezdarbnieki (ilgstoši, vecāki par 54 gadiem, ar apgādājamiem) vai personas ar garīga rakstura traucējumiem, ja šādi darbinieki ir vismaz 40% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita
   vai
   2) personas ar invaliditāti, ja šādi darbinieki ir vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita
  • citiem uzņēmumiem atbalsts ir 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā projekta īstenošanas pirmos 6 mēnešus
 • Projekta līdzfinansējums

  Atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% līdzfinansējums no granta summas – savi resursi vai ārējais finansējums, kas nav valsts/pašvaldības atbalsts.

 • Projekta īstenošanas laiks

  • Līdz 2 gadiem

  Grantu var saņemt vairāk nekā vienu reizi, ja:

  • atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ko apliecina par  projektu iesniegtā atskaite, gada pārskats par pilnu gadu pēc projekta īstenošanas beigām
  • ir izpildīti visi iepriekšējā granta līguma nosacījumi