backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granta nosacījumi

Biznesa uzsācējiem

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem dzīvotspējīgu un ekonomiski pamatotu biznesa projektu īstenošanai uzņēmumu darbības sākumposmā vai to darbības paplašināšanai.

 • Granta atbalstāmās izmaksas

  Ilgtermiņa ieguldījumi – materiālie un nemateriālie, kā arī apgrozāmie līdzekļi, t.sk., atlīdzības izmaksas darbiniekiem, apmācību, konsultāciju izdevumi utml.

   

 • Granta apmērs

  No 5 000 līdz 200 000 EUR (atbilstoši de minimis nosacījumiem), atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apmēram un darbības pieredzei:

  • uzņēmumiem ar darbības laiku 3 gadi un vairāk  grants nepārsniedz lielāko no aprēķinātajām vērtībām:
   1) 50% no pēdējo 3 gadu vidējā apgrozījuma
   vai:
   2) 150% no pēdējo 3 gadu vidējās bilances vērtības
  • uzņēmumiem ar darbības laiku no 1 līdz 3 gadiem maksimālais atbalsts ir 50 000 EUR
  • jaundibinātiem uzņēmumiem ar darbības laiku līdz 1 gadam un biznesa uzsācējiem maksimālais atbalsts ir 20 000 EUR

  Ja grants paredzēts atlīdzības izmaksām darbiniekiem:

  • darba integrācijas uzņēmumiem atbalsts ir 100% apmērā no vidējās darba algas profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas periodu (līdz 2 gadiem), ja uzņēmums plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus:
   1) bezdarbnieki (ilgstoši, vecāki par 54 gadiem, ar apgādajamiem) vai personas ar garīga rakstura traucējumiem, ja šādi darbinieki ir vismaz 40% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita
   vai
   2) personas ar invaliditāti, ja šādi darbinieki ir vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita
  • citiem uzņēmumiem atbalsts ir 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā pirmos 6 mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā
 • Projekta līdzfinansējums

  Biznesa projekta īstenošanā atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% līdzfinansējums no granta summas – savi resursi vai ārējais finansējums, kas nav valsts/pašvaldības atbalsts.

 • Projekta īstenošanas periods

  • Līdz 2 gadiem

  Finanšu atbalstu var saņemt vairāk nekā vienu reizi, ja:

  • atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ko apliecina par iepriekšējo biznesa projektu iesniegta atskaite, gada pārskats par pilnu gadu pēc projekta īstenošanas beigām
  • ir izpildīti visi iepriekšējā finanšu atbalsta līguma nosacījumi