backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds būs sociālās uzņēmējdarbības granta saņemšanas process

Biznesa uzsācējiem

Granta finansējuma saņemšanai sociālais uzņēmums vai sociālās uzņēmējdarbības uzsācējs pieteiksies, reģistrējoties Labklājības ministrijas īpaši izveidotajā sociālo uzņēmumu reģistrā un iesniedzot ALTUM pieteikumu un biznesa plānu sociālās uzņēmējdarbības projekta īstenošanai.

Uzņēmums

Labklājības ministrija

ALTUM

  1. Uzņēmējs reģistrēsies Labklājības Ministrijas īpaši izveidotā Sociālo uzņēmumu reģistrā.
  2. Uzņēmums varēs pieteikties granta finansējumam, iesniedzot pieteikuma dokumentus un sociālās uzņēmējdarbības  biznesa plānu  ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā.
  3. ALTUM izvērtēs iesniegtos dokumentus, pretendentu atbilstību de minimis un atbalsta kombinēšanas nosacījumiem un pieņems  lēmumu par granta finansējuma  piešķiršanu.
  4. Ja ALTUM pieņems lēmumu par finanšu atbalsta piesķiršanu sociālā biznesa uzsācējam - fiziskai personai, tad tai 2 mēnešu laikā pāc šāda lēmuma pieņemšanas ir jāreģistrējas komercreģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam.
  5. ALTUM un sociālais uzņēmums noslēgs savstarpēju līgumu un sociālajam uzņēmumam tiks piešķirts granta finansējums projekta īstenošanai.

Procedūra par finanšu atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtību ir izstrādes stadijā, tāpēc atbalsta saņemšanas kārtība var mainīties.