backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt atbalstu

Biznesa uzsācējiem

Starta aizdevumam var pieteikties līdz 5 gadiem veci UR reģistrēti biznesa uzsācēji, jaundibināti uzņēmumi, pašnodarbinātas personas un pieredzējuši uzņēmēji, kas dibina jaunu uzņēmumu citā darbības jomā.

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem LB Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros,  kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Aizdevumu neizsniedz:

 • alkohola tirdzniecība un tabakas ražošana / tirdzniecība
 • ieroču un munīcijas tirdzniecība
 • azartspēles un derības
 • kravas autotransporta iegāde
 • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, tostarp zemes iegāde
 • kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegāde
 • preču eksporta tīkla izveide
 • avansa maksājuma saņemšanai ES fondu vai citu publiskā atbalsta instrumentu projektu īstenošanai
 • lauksaimniecība (skat. programmas lauksaimniekiem)   
 • zvejniecība un akvakultūra (skat. MVU izaugsmes aizdevumi)

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums