backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt atbalstu

Biznesa uzsācējiem

Starta aizdevumam var pieteikties līdz 3 gadiem veci UR reģistrēti biznesa uzsācēji, jaundibināti uzņēmumi un pieredzējuši uzņēmēji, kas dibina jaunu uzņēmumu citā darbības jomā.

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem LB Kredītu un/vai citos parādnieku reģistros, kas dzēsti mazāk kā pirms 2 mēnešiem, kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Aizdevumu neizsniedz:

 • alkohola tirdzniecība un tabakas ražošana / tirdzniecība
 • ieroču un munīcijas tirdzniecība
 • azartspēles un derības
 • kravas autotransporta iegāde
 • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, tostarp zemes iegāde
 • kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegāde
 • preču eksporta tīkla izveide
 • avansa maksājuma saņemšanai ES fondu vai citu publiskā atbalsta instrumentu projektu īstenošanai
 • lauksaimniecība (skat. programmas lauksaimniekiem)   
 • zvejniecība un akvakultūra (skat. MVU izaugsmes aizdevumi)

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums