backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par Starta programmu

Biznesa uzsācējiem

Aizdevums ar izdevīgiem nosacījumiem, ja plāno uzsākt biznesu vai esi dibinājis uzņēmumu pēdējo 3 gadu laikā.

  • Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem no 2 000 līdz 150 000 EUR kopējā apjomā - dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai. 

  • Nodrošinājuma prasības – aizdevumiem līdz 25 000 EUR nodrošinājuma apmērs netiek noteikts (pērkamais objekts kalpo par ķīlu), aizdevumiem virs 25 000 EUR nodrošinājuma vērtībai jābūt, sākot no 74% no aizdevuma summas. 

  • Ja aizdevuma summa ir lielāka par 7 000 EUR, komersants nodrošina līdzfinansējumu (paša komersanta resursi vai cits ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums) sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10% apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. 

  •  Aizdevuma termiņš - līdz 8 gadiem.

  • Aizdevumam ir fiksēta procentu likme no 3% līdz 6% gadā + Valsts kases resursu cena. 

  • Aizdevuma nodrošinājums ir komersanta manta kā lietu kopība, tai skaitā aizdevuma ietvaros  iegādātie pamatlīdzekļi. Kā papildus nodrošinājums var kalpot kustamais un nekustamais īpašums, uzņēmuma īpašnieku galvojumi.  

  • Aizdevuma saņemšanai programmas dalībnieks sniedz privāto galvojumu - atkarībā no nodrošinājuma vērtības 30% vai 100% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas (privāto galvojumu nesniedz, ja nodrošinājuma vērtība pret aizdevumu ir, sākot no 74%).

  • Starta programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos komercdarbībā un palielināt komersantu iespēju saņemt finansējumu biznesa uzsākšanai aizdevuma veidā.

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013.

  • Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”