backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Starta aizdevums

Biznesa uzsācējiem

Aizdevuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā

 •  Mērķis – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

 • Apjoms no 2 000 līdz 150 000 EUR

 • Termiņš līdz 10 gadiem, projektiem saistītiem ar nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību un renovāciju līdz 15 gadiem

 • Gada likme – fiksēta 3-7% + Valsts kases resursu cena

 • Paša līdzdalība projektā:

  • aizdevumam līdz 7 000 EUR – 0%
  • aizdevumam virs 7 000 EUR– 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)
 • Nodrošinājums - uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Kā papildu nodrošinājums var kalpot cits īpašums, īpašnieku galvojumi:

  • līdz  25 000 EUR par ķīlu kalpo iegādātais objekts
  • virs 25 000 EUR ķīlas vērtībai jābūt sākot ar 74% no aizdevuma
  • privātais galvojums - atkarībā no nodrošinājuma vērtības 30% vai 100% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas
 • Pieteikties Starta aizdevumam iespējams pirms uzņēmuma dibināšanas

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013.Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”