FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Eksporta kredīta garantijas izmaksas

Maksa par eksporta kredīta garantijas pakalpojumu ir garantijas prēmija. To aprēķina atbilstoši ārvalstu pircēja riska kategorijai, valsts riska kategorijai, garantijas apmēram un atliktā maksājuma termiņam.

GARANTIJAS PRĒMIJA

Garantijas prēmijas maksājums tiek veikts reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī pircējam veiktajām un ALTUM deklarētajām piegādēm (ja tādas bijušas).

Deklarācija par iepriekšējā mēnesī veiktajām piegādēm iesniedzama ALTUM līdz mēneša 15.datumam.

Eksporta kredīta garantijas prēmijas kalkulators

 

PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS MAKSA

Iesniedzot jaunu pieteikumu eksporta kredīta garantijas saņemšanai, eksportētājam ir jāveic samaksa par pieteikuma izskatīšanu, saskaņā ar cenrādi.

Eksporta kredīta garantijas līguma parakstīšanas gadījumā, pieteikuma izskatīšanas maksa par pircēju, tiek iekļauta minimālais garantijas prēmijas apmērā.