FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt eksporta kredīta garantiju finanšu institūcijām

Eksporta kredīta garantiju finanšu institūcijām var saņemt eksporta darījumu finansētāji, kuri finansē vai sniedz faktoringu Latvijas Republikā reģistrētiem eksportētājiem

Eksporta kredīta garantiju var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām:

  • nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai īstenots tiesiskās aizsardzības process;

  • nav ar tiesas lēmumu īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, saimnieciskā darbība ir izbeigta;

  • saskaņā ar VID pieejamo informāciju nav VID administrēto nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.