FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par eksporta kredīta garantiju programmu finanšu institūcijām

Finanšu institūciju eksporta kredīta garantija ļauj komercbankām vai līzinga un faktoringa kompānijām, kas finansē eksporta darījumu vai sniedz faktoringu eksportētājam, nodrošināties pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu eksporta darījumos uz trešajām valstīm.

  • Eksporta kredīta garantija sedz komerciālos jeb pircēja riskus, kā arī politiskos riskus.

  • Eksporta kredīta garantija nodrošina līdz 90%  riska segumu par komerciālo risku un līdz 95% riska segumu par politisko risku, no eksporta darījuma summas.

  • Darījumu maksimālais atliktā maksājuma termiņš var būt līdz pat 730 dienām (2 gadiem), izņemot primāro lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš var būt līdz 547 dienām.

  • Eksporta kredīta garantijas maksimālais apmērs, jeb ALTUM atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj.EUR.

  • Ar eksporta kredīta garantiju var segt gan pircēja risku, gan pircēja saistību garantētāja – cita uzņēmuma vai pircēja bankas risku, tādejādi to var piesaistīt kā papildu nodrošinājumu arī pircēja bankas garantijas gadījumos, kad ir šaubas par pircēja bankas likviditāti.

  • Eksporta kredīta garantijas mērķis ir segt eksporta darījumu riskus vai kalpot par nodrošinājumu finansējuma saņemšanai eksporta darījumiem, piemēram faktoringam.

  • Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”.