backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

Energoefektivitāte

Projekta sagatavošanas procesā līdz tā ieviešanas uzsākšanai dzīvokļu īpašniekiem ir jāiesniedz ALTUM divi būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, kur kopsapulces vai aptaujas rezultātā dzīvokļu īpašnieki ar 2/3 balsu “Par” ir vienojušies par zemāk minēto. Dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā "Par" jānobalso 100% dzīvokļu īpašnieku.

Pirmais lēmums – iesniedzams ALTUM, piesakoties dalībai programmā:

  • par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu nepieciešamību un dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā;
  • par pilvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu īstenot energoefektivitātes projektu, tai skaitā: sagatavot projekta tehnisko dokumentāciju, saņemt ALTUM atzinumu par tehnisko projektu, pieteikties programmas atbalstam, veikt piegādātāju atlsai projekta īstenošanai, pieteikties finansējumam, kas nepieciešams energoefektivitātes projekta īstenošanai;
  • u.c. lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas protokola un Aptaujas balsošanas protokola paraugu.

Otrais lēmums – iesniedzams ALTUM pēc finansētāja (kredītiestādes vai cita finansētāja) lēmuma paziņošanas par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes projekta realizēšanai:

  • par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām;
  • par programmas ietvaros ALTUM piešķirtā atbalsta (aizdevums, garantija, grants) saņemšanu un nosacījumiem;
  • par turpmāko dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu;
  • par pilnvarotajai personai piešķiramo pilnvarojumu  parakstīt  aizdevuma un granta  līgumus, piegādātāju līgumus, organizēt būvniecības procesus un norēķinus u.c.;
  • citi lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas balsošanas protokola paraugu.