backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Energoefektivitātes kalkulators

Energoefektivitāte

Aicinām izmantot energoefektivitātes kalkulatoru projekta attiecināmo izmaksu  aprēķināšanai.

Ar energoefektivitātes kalkulatoru ir iespējams:

  • aprēķināt energoefektivitātes projekta izmaksas;
  • aprēķināt energoefektivitātes projekta izmaksu sadalījumu attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās;
  • izplānot energoefektivitātes projekta finansējuma avotus (grants, komerciālais aizdevums vai ALTUM izdevums);
  • izplānot granta apjomu, kredītiestādes vai cita finansētāja aizdevuma apjomu , vai ALTUM aizdevuma apjomu, nepieciešamā privātā līdzfinansējuma (dzīvokļa īpašnieku resursi, mājas uzkrājums, papildus piesaistītie resursi) apjomu;
  • izplānot aizdevuma, kas nepieciešams attiecināmo izmaksu segšanai, apjomu un aizdevuma termiņā nomaksājamo % apjomu;
  • konstatēt vai pie attiecīgajiem pieņēmumiem plānotās energoefektivitātes projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas 20 gadu periodā.

Ja pēc kalkulatora aprēķina energoefektivitātes projekts ir ekonomiski nepamatots, tad, precizējot Energoefektivitātes kalkulatorā ievadīto informāciju (pieņēmumus), ir iespēja pārliecināties, pie kādiem parametriem attiecīgais energoefektivitātes projekts būs ekonomiski pamatots. 

Piemēram, ievadot īsāku aizdevumu termiņu, samazināsies maksājamo finansējuma procentu kopsumma un uzlabosies energoefektivitātes projekta ekonomiskā pamatotība. Vienlaikus jāņem vērā, ka līdz ar to pieaugs arī iedzīvotāju ikmēneša maksājuma apmērs.