backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Finansējuma piesaiste

Energoefektivitāte

Finansējumu aizdevuma veidā energoefektivitātes projekta īstenošanai var piesaistīt  bankā vai pie cita  privātā sektora finansētāja, kā arī ALTUM. 

Finansējuma piesaiste bankā vai pie cita privātā sektora finansētāja

Dzīvokļu īpašnieki energoefektivitātes projekta īstenošanai var piesaistīt tādas bankas vai citus privātā sektora finansētājus, kuri ir noslēguši sadarbības līgumu ar ALTUM un šī līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Bankas ar kurām Altum ir noslēgts sadarbības līgums

Citi finansētāji ar kuriem Altum ir noslēgts sadarbības līgums

  • Šobrīd neviens sadarbības līgums nav noslēgts

Pieteikšanās bankas vai cita finansētāja finansējuma saņemšanai

  • Dzīvokļu īpašnieki piesakās finansējumam ar pilnvarotās personas starpniecību, iesniedzot pieteikumu bankai vai citam finansētājam.
  • Pieteikums bankai vai citam finansētājam iesniedzams pēc Altum atzinuma par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību saņemšanas un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras veikšanas.

Finansējuma nosacījumi

Par aizdevumu nosacījumiem aicinām interesēties pie izvēlētās bankas vai cita izvēlētā finansētāja.

Finansējuma piesaiste ALTUM

ALTUM aizdevums energoefektivitātes projekta īstenošanai ir pieejams, ja dzīvokļu īpašniekiem neizdodas vienoties  par finansējuma piesaisti ar kādu no bankām, ar kurām ALTUM šīs programmas ietvaros ir noslēgts sadarbības līgums un banka ir izsniegusi rakstisku piekrišanu par to, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM.