backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem un to pilnvarotajām personām

Energoefektivitāte

Konsultācijas par energoefektivitātes programmas nosacījumiem, atbalsta saņemšanas iespējām un dokumentu sagatavošanu dzīvokļu īpašniekiem un to pilnvarotajām personām pieejamas bez maksas ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos  visā Latvijā. 

ALTUM reģionālo centru konsultanti dzīvokļu īpašniekus un pilnvarotās personas konsultē:

 • par programmas nosacījumiem;
 • par programmas ietvaros pieejamā atbalsta - granta, ALTUM aizdevuma un aizdevuma garantijas apmēru un saņemšanu;
 • par energoefektivitātes kalkulatora izmantošanu; 
 • par projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu u.c.

ALTUM kompetences centra eksperti:

 • konsultē dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas par projekta plānošanu, sagatavošanu un īstenošanu no finanšu aspekta;
 • konsultē dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas par energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu;
 • veic energoefektivitātes projektu tehniskās dokumentācijas (ēkas energosertifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums, būvniecības tāme, ēkas fasādes ap-liecinājuma karte, apliecinājuma karte inženierbūvēm, augstas efektivitātes sistēmas, kurā izmanto atjaunojamos energoresursus, izmantošanas novērtējums) izvērtēšanu un atzinumu sniegšanu par tās atbilstību programmas prasībām un  granta iespējamo procentuālo apmēru;
 • izstrādā vadlīnijas un metodikas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
 • apkopo un publisko informāciju par īstenotajiem energoefektivitātes projektiem;
 • informē sabiedrību par energoefektivitātes projektu sagatavošanu un īstenošanu;
 • izvērtē un uzrauga energoefektivitātes projekta īstenošanas kvalitāti, nepieciešamības gadījumā veic pārbaudi objektā un sniedz atzinumu projekta būvniecības stadijā;
 • sniedz gala atzinumu par energoefektivitātes projekta īstenošanu.