backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Projekta sagatavošanas un iesniegšanas process

Energoefektivitāte

Energoefektivitātes projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesā ir jāpieņem būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskā dokumentācija un piegādātāju atlase, jāpiesaista finansējums un jāvienojas ar ALTUM par atbalsta veidu un apmēru.

Pilnvarotā persona

ALTUM

Finansētājs

 1. Dzīvokļu īpašnieku pārstāvis konsultējas par programmas nosacījumiem un veicamajiem darbiem energoefektivitātes projekta īstenošanai. 
 2. Dzīvokļu īpašnieki apspriež savas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta īstenošanu, projekta aptuvenās ekonomiski pamatotās izmaksas, pieteikšanos dalībai  programmā, pilnvarotās personas izvēli u.c.
 3. Dzīvokļu īpašnieki pieņem pirmo kopības lēmumu - par pieteikšanos dalībai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, par pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu, par energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi u.c. 
 4. Pilnvarotā persona veic energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
 5. Pilnvarotā persona konsultējas ar kredītiestādi vai citu finansētāju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem. 
 6. Pilnvarotā persona ALTUM reģionālajā centrā pieslēdz ALTUM attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv
 7. Pilnvarotā persona ALTUM attālināto darījumu sistēmā mans.altum.lv elektroniski iesniedz Pieteikumu dalībai programmā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, projekta tehnisko dokumentāciju un citus dokumentus. 
 8. ALTUM izvērtē iesniegtos pieteikuma dokumentus un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru.
 9. Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi, sakaņo to ar ALTUM. 
 10. Pilnvarotā persona iesniedz ALTUM granta pieteikumu, kā arī piesakās kredītiestādes vai cita finansētāja finansējumam, vai ALTUM aizdevumam (ja kredītiestāde vai cits finansētājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu).
 11. Pilnvarotā persona kopā ar finansētāju piesakās ALTUM garantijai, ja finansētājs ir kredītiestāde vai alternatīvais ieguldījumu fonds un ir pieņēmis lēmumu par kredīta garantijas nepieciešamību. 
 12. Finansētājs vai ALTUM pieņem un paziņo lēmumu - finansētājs pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu vai ALTUM pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu (ja kredītiestāde vai cits finansētājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu).
 13. Dzīvokļu īpašnieki pieņem otro kopības lēmumu - par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta īstenošanas izmaksām, par programmas ietvaros piešķirtā atbalsta  - aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem, par turpmāko apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar programmas atbalsta saņemšanu un būvniecības nodrošināšanu saistītus līgumus u.c.
 14. ALTUM pieņem lēmumu par granta un garantijas (ja nepieciešams) piešķiršanu, paziņo to finansētājam un pilnvarotai personai. 
 15. Līgumu noslēgšana – pilnvarotā persona paraksta līgumus ar ALTUM, ar kredītiestādi vai citu finansētāju, ar piegādātājiem. 
 16. Tiek uzsākta energoefektivitātes projekta īstenošana.