backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Izsludinātās atlases

Energoefektivitāte

Uzsākto energoefektivitātes projektu izsludinātās piegādātāju atlases procedūras.  

Piegādātāju atlases nolikumu un citu informāciju jautāt pasūtītājam. 

Izsludinātās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu piegādātāju atlases procedūras