backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Piegādātāju atlases saskaņošana

Energoefektivitāte

Aicinām ievērot, ka piegādātāju atlases procedūras atbilstība ir saskaņojama ar ALTUM. 

  • Pirms atlases procedūras uzsākšanas pilnvarotā persona Altum iesniedz piegādātāju atlases plānu.
  • Vienkāršotas piegādātāju atlases atbilstības saskaņošanai pilnvarotā persona Altum iesniedz: izvēlētā piegādātāja piedāvājumu un  aizpildītu veidlapu „Apliecinājums par interešu konflikta neesamību”.

Piegādātāju atlases procedūras atbilstības saskaņošanu ar Altum pilnvarotā persona veic divos posmos:

1) Piegādātāju atlases nolikuma saskaņošana ar Altum.

Pilnvarotā persona izstrādā piegādātāju atlases nolikumu un pirms procedūras izsludināšanas iesniedz to saskaņošanai Altum. Piegādātāju atlases procedūra tiek izsludināta pēc tam, kad pilnvarotā persona ir saskaņojusi atlases nolikumu ar Altum.

2) Piegādātāju atlases norises saskaņošana ar Altum.

Pilnvarotajai personai ir jāsaskaņo ar Altum atlases procedūras norises atbilstība piegādātāju atlases nolikumam un Altum izstrādātajām piegādātāju atlases vadlīnijām.
Lai saskaņotu piegādātāju atlases norises atbilstību, pilnvarotā persona Altum iesniedz piegādātāju atlases procedūras norises protokolus, kuros atspoguļota piegādātāju atlases procesa gaita. Protokoliem jāpievieno visu pretendentu iesniegtos piedāvājumus.