backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kritēriji ALTUM aizdevuma saņemšanai

Energoefektivitāte

ALTUM aizdevuma saņemšanai tiek izvērtēta dzīvokļu īpašnieku maksājumu disciplīna un maksātspēja, pilnvarotās personas finanšu stāvoklis, iepriekšējā pieredze un citi kritēriji. 

Obligātie kritēriji ALTUM aizdevuma saņemšanai

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā.
  • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja, kuru izvērtē, ņemot vērā iedzīvotāju spēju nodrošināt pietiekamu aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu.
  • Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdi nav aktuālu nodokļu parādu, kā arī par pilnvaroto personu nav negatīvas informācijas parādnieku reģistros pēdējā gada laikā.

ALTUM aizdevuma saņemšanai papildus tiek izvērtēts

  • Cik liela daļa no visiem dzīvokļu īpašniekiem atbalsta projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu.
  • Cik liels ir dzīvokļu īpašnieku ikmēneša maksājums piesaistītā aizdevuma pamatsummas atmaksai, kā arī aizdevuma procentu un komisijas maksu segšanai.
  • Kādas ir projekta izmaksas uz 1 m2 salīdzinājumā ar vidējām tirgus cenām.
  • Kāda ir pilnvarotās personas kompetence līdzīgu projektu realizēšanā.
  • Kā projekta īstenošanas ģeogrāfiskais novietojums un ekonomiskā situācija reģionā varētu ietekmēt iedzīvotāju spēju atmaksāt aizdevumu ilgtermiņā.
  • Kas ir būvniecības darbu veicējs un kādas būvniecības garantijas tas var sniegt.