backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par ALTUM aizdevumu

Energoefektivitāte

ALTUM aizdevums energoefektivitātes projekta īstenošanai var tikt piešķirts, ja tam nav pieejams cita finansētāja aizdevums un cits finansētājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu par to, ka dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM.

  • Rakstisku piekrišanu ALTUM aizdevuma saņemšanai var sniegt tādi privātā sektora finansētāji, kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar Altum un šī līguma ietvaros izsniedz finansējumu energoefektivitātes projektu īstenošanai.

  • Aizdevuma summa nepārsniedz energoefektivitātes projekta attiecināmo izmaksu apmēru. 

  • Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem.

  • Aizdevuma procentu likme: Valsts kases aizdevumu likme + 1.75%.