backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir ALTUM aizdevuma saņemšanas process

Energoefektivitāte

Aizdevuma saņemšanai piesakās dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona un tā saņemšana notiek pēc ALTUM un dzīvokļu īpašnieku apstiprinošu lēmumu pieņemšanas.  

Pilnvarotā persona

ALTUM

Lai pieteiktos ALTUM aizdevuma saņemšanai, izpildāmi šādi priekšnosacījumi

  • Ar pilnvarotās personas starpniecību ir pieteikta dalība programmā.
  • Ir saņemts ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru.
  • Ir veikta ar ALTUM saskaņota piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) atlase vai iepirkuma procedūra.
  • Ir saņemta cita finansētāja rakstiska piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai.

ALTUM aizdevuma saņemšana

  1. Pieteikumu ALTUM aizdevuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv. Pieteikumam pievienojama cita finansētāja rakstiska piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai.
  2. ALTUM Pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.
  3. Dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu apstiprina ALTUM aizdevuma saņemšanu un nosacījumus.
  4. Starp pilnvaroto personu un ALTUM tiek noslēgts aizdevuma līgums.