backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par aizdevuma garantiju

Energoefektivitāte

ALTUM izsniedz garantijas kā papildu nodrošinājumu  finansētāja aizdevumam, kas izsniegts daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta īstenošanai. 

  • ALTUM piešķir garantiju, ja finansētājs ir kredītiestāde, starptautiska finanšu institūcija vai alternatīvais ieguldījumu fonds.

  • ALTUM piešķir garantiju, ja:

    • finansējuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem;
    • finansējuma procentu likme vai finansējuma procentu likmes nemainīgā daļa fiksēta uz vismaz 10 gadiem (ja finansējuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās daļas).
  • Garantija sedz līdz 80% no finansētāja aizdevuma un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem nedrīkst pārsniegt 3 000 000 EUR.

  • Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus.

  • Garantijas gada prēmijas likme ir 0,65% no garantijas saistību atlikuma.

Par programmu jautā ALTUM konsultantiem

ALTUM reģionālie centri un konsultāciju biroji

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu jautā ALTUM kompetences centram