backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Energoefektivitāte

Visus ar dalību programmā saistītos dokumentus pilnvarotās personas ALTUM iesniedz elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, bet finansētāji - atbilstoši ar ALTUM noslēgtajiem sadarbības līgumiem, nosūtot informāciju uz e-pastu: dme.grants@altum.lv.

Dokumenti grantam, ko aizpilda pilnvarotā persona

Pārskats par siltumenerģijas patēriņu - par ēkām ar centralizēto siltumapgādes sistēmu nepieciešams iesniegt centralizētās siltumapgādes piegādātāja/ uzņēmuma sagatavotu izziņu jeb pārskatu par dzīvojamās mājas faktisko siltumenerģijas patēriņu vismaz 3 gadu periodā, sadalītu pa mēnešiem.