backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Energoefektivitāte

Visus ar dalību programmā saistītos dokumentus pilnvarotās personas ALTUM iesniedz elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, bet finansētāji - atbilstoši ar ALTUM noslēgtajiem sadarbības līgumiem, nosūtot informāciju uz e-pastu: dme.grants@altum.lv.