backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par granta finansējumu

Energoefektivitāte

Granta finansējums - neatmaksājams finansiāls atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu īstenošanai, daļa no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu attiecināmajām izmaksām.

 • ALTUM piešķir grantu, ja tiek piesaistīts bankas, cita finansētāja vai ALTUM finansējums.

   

 • Granta apmēru nosaka no energoefektivitātes projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

   

 • Granta apmēra noteikšanai ņem vērā plānoto siltumenerģijas patēriņu apkurei pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas, kā arī tas  atkarīgs no tā, vai projekta īstenošanai ir piesaistīts ALTUM vai cita finansētāja aizdevums.

 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas                   

  Granta apmērs ar cita finansētāja aizdevumu

  81 - 90 kWh/m2 gadā 36%
  71 - 80 kWh/m2 gadā 43%
  Līdz 70 kWh/m2 gadā 50%
 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas

  Granta apmērs ar ALTUM aizdevumu

  81 - 90 kWh/m2 gadā 25%
  71 - 80 kWh/m2 gadā 30%
  Līdz 70 kWh/m2 gadā 35%
 • Lai saņemtu grantu, projekta īstenošanai ir jābūt ekonomiski pamatotai - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājam 20 gadu periodā jābūt lielākam par nulli. 

 • Iekšējās atdeves rādītāju var aprēķināt, izmantojot energoefektivitātes kalkulatoru