backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par granta finansējumu

Māju energoefektivitāte

Mājas atjaunošanai nepieciešamās izmaksas varēsiet segt no ALTUM dāvinājuma – granta līdzekļiem, kā arī piesaistītā finasējuma vai ALTUM aizdevuma.

 • Piešķiramā granta apjomu aprēķina procentuāli no projekta attiecināmajām izmaksām – pat līdz 50% 

 • Granta procentuālo apmēru ietekmē:

  • plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas
  • izvēlētais aizdevuma sniedzējs
 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas                   

  Granta apmērs ar  finansētāja aizdevumu vai energoservisa kompānijas (ESKO) finasējumu

  81 - 90 kWh/m2 gadā 36%
  71 - 80 kWh/m2 gadā 43%
  Līdz 70 kWh/m2 gadā 50%
 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas

  Granta apmērs ar ALTUM aizdevumu

  81 - 90 kWh/m2 gadā 25%
  71 - 80 kWh/m2 gadā 30%
  Līdz 70 kWh/m2 gadā 35%
 • Izmantojot energoefektivitātes kalkulatoru aprēķiniet, vai projekts ir ekonomiski pamatots. Lai saņemtu dāvinājumu–grantu, projektam jāatmaksājas 20 gadu laikā