backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par tehnisko dokumentāciju

Energoefektivitāte

Projekta tehniskā dokumentācija ir jāiesniedz, piesakoties dalībai  energoefektivitātes programmā. ALTUM atzinums par tehnisko projektu ir priekšnoteikums projekta tālākai virzībai programmas atbalsta finansējuma saņemšanai. 

 • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu veic pilnvarotā persona.

 • Projekta tehniskās dokumentācijas izmaksas neietilpst projekta attiecināmajās izmaksās.

 • ALTUM ir jāiesniedz šāda projekta tehniskā dokumentācija

  1. Ēkas energosertifikāts; 
  2. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums; 
  3. Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, darba organizācijas projekts;
  4. Apliecinājuma karte inženierbūvēm; 
  5. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa.
 • ALTUM izvērtē projekta tehnisko dokumentāciju un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru.