backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Dokumentu paraugi un labie piemēri

Energoefektivitāte

Projektēšanas darba uzdevuma paraugs

Sērija Nr. 103

Augšlīgatne, Pīlādžu iela 5

Projekta pasūtītājs: SIA “Līgatnes nami”
Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Gradovska Darbnīca Nr.2”