FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

COSME garantija maziem un vidējiem uzņēmumiem

Altum ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) par sadarbību COSME programmā*. Programma atvieglo finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniedzot iespēju saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā.

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu šeit. 

Finansēšanas noteikumi:

  • Pieejama mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (darbinieku skaits līdz 250, apgrozījums - līdz 50 milj. EUR vai bilances kopsumma līdz 43 milj. EUR)
  • Apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām
  • Maksimāla aizdevuma summa – 25 000 EUR
  • Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR
  • Aizdevuma nodrošinājums ir īpašnieka galvojums
  • Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei, starta, mikro, mazie aizdevumi lauku teritorijās
  • COSME garantija ir bez maksas

*COSME ir Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un tās kopējais budžets ir 2,3 miljardi eiro. COSME atbalsta MVU šādās jomās: finansējuma pieejamības uzlabošana, atbalsts jaunu tirgu apgūšanai, konkurētspējas paaugstināšanai u.c. Plašāka informācija par COSME programmu ir pieejama EIF mājaslapā.

Šis finansējums tiek piešķirts pateicoties garantijai, kuru nodrošina COSME un Eiropas Stratēģisko Investīciju fonds (“EFSI”), kas nodibināti saskaņā ar Eiropas Investīciju Plānu. EFSI mērķis ir palīdzēt atbalstīt finansēšanu un produktīvu investīciju Eiropas Savienībā īstenošanu un nodrošināt pieaugošu finansējuma pieejamību.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības atbalstu Garantiju mehānisma ietvaros, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveidota Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma (COSME) (2014.–2020. gads).

logotipi.jpg