FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas un kādi projekti var saņemt EFSI finansējumu

EFSI jeb Eiropas investīciju plāna finansējumu var saņemt Eiropas savienībā bāzēti publiskie un privātie projektu virzītāji un attīstītāji, kuriem ir izstrādāti stratēģiski un augstas pievienotās vērtības ekonomiski pamatoti un dzīvotspējīgi investīciju projekti.

Investīciju projekti, sākot ar 50 milj. EUR

Lielo investīciju projektu īstenošanai ir iespējams piesaistīt Eiropas Investīciju bankas (EIB) līdzfinansējumu, vienlaikus projektam piesaistot arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus un citus finansējuma avotus.

Pamata nosacījumi Eiropas Investīciju bankas (EIB) līdzfinansējuma saņemšanai:

  • Projekta kopējās tiešās izmaksas ir sākot ar 50 miljoniem EUR.
  • EIB līdzfinansējums ir līdz 50% no projekta kopējām tiešām izmaksām, t.i., sākot ar 25 milj. EUR.
  • EIB finansējumu ir iespējams kombinēt ar citu finansētāju un institūciju finansējumu, ņemot vērā, ka kopējais atbalsta īpatsvars (EIB, citu finansētāju un institūciju finansējums, granti) nepārsniedz 90%.
  • Iespējamais citu finansētāju un institūciju finansējums - komercbanku aizdevumi, riska kapitāla fondu ieguldījumi, ES struktūrfondu līdzekļi, granti, privāto investoru ieguldījumi, ALTUM finanšu instrumenti - mezanīna aizdevumi, aizdevumu garantijas u.c.).
  • Aizdevuma termiņš ir līdz 15 gadiem, atsevišķos ekonomiski pamatotos gadījumos ir iespējams garāks termiņš.
  • Projekta analīzi veic un aizdevuma procentu likmi nosaka EIB.

Projektu apvienošana grupās

Ja projekta kopējās izmaksas nesasniedz 50 milj. EUR, projektus var apvienot investīciju platformās, izveidojot fondus, kuros var līdzinvestēt Eiropas Investīciju banka (EIB).

Privāto investoru piesaiste projekta īstenošanai


Projektu īstenošanai projektu virzītāji un attīstītāji var piesaistīt privātos investorus, iesniedzot informāciju elektroniski Eiropas Investīciju projektu portālā.

Eiropas Investīciju projektu portāls ir pilnīgi jauna Eiropas Komisijas izveidota tīmekļa vietne, kas Eiropas Savienībā bāzētiem projektu virzītājiem nodrošina iespēju tikt pamanītiem no potenciālos ieguldītāju puses visā pasaulē. Šis portāls palīdzēs projektu virzītājiem piekļūt plašam investoru, konsultantu un konsultāciju dienestu tīklam, kas tiem var palīdzēt strukturēt un finansēt attiecīgo projektu.

Kritēriji projekta informācijas ievietošanai Eiropas Investīciju projektu portālā:

  • projekta tiešās izmaksas ir vismaz 10 milj. EUR;
  • projektu paredzēts uzsākt trīs gadu laikā pēc tā iesniegšanas portālā;
  • projekta virzītājs ir valsts un/vai privāta juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienības dalībvalstī;
  • projekts atbilst Eiropas Savienības un attiecīgās valsts tiesību normām.