backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Konsultācijas un pieteikumu iesniegšana

Eiropas Investīciju plāns

Projekta attīstītājus vai virzītājus konsultē gan ALTUM, gan Eiropas Investīciju konsultāciju centrs.

ALTUM kā nacionālais kontaktpunkts:

  • informē par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda investīciju iespējām Latvijā;
  • projektu virzītājiem, kas pretendē uz Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējumu, sniedz konsultācijas sākotnējās atbilstības izvērtēšanā;
  • informē projektu attīstītājus par Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH) un tā sniegtajiem pakalpojumiem;
  • sniedz konsultatīvu atbalstu potenciālajiem projektu attīstītājiem un virzītājiem sākotnējās informācijas sagatavošanā iesniegšanai Eiropas Investīciju konsultāciju centrā (EIAH).

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIAH):

  • sniedz atbalstu un konsultē projektu izstrādes, sagatavošanas un investīciju piesaistes darba gaitā (no agrīnas projektu identificēšanas līdz plānošanai, sagatavošanai un realizācijai);
  • apzina projektus Eiropas Investīciju bankas līdzfinansēšanai;
  • sniedz informāciju investoriem par aktuālajiem projektiem, ja projekts ir ievietots Eiropas Investīciju projektu portālā.

Par pieteikumu iesniegšanu jautā Eiropas Investīciju konsultāciju centram

Konsultāciju centra kontakti

Par programmu jautā ALTUM nacionālā kontaktpunkta vadītājai