backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Konsultācijas un pieteikumu iesniegšana

Projekta attīstītājus vai virzītājus konsultē gan ALTUM, gan Eiropas Investīciju konsultāciju centrs.

ALTUM kā nacionālais kontaktpunkts:

  • informē par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda investīciju iespējām Latvijā;
  • projektu virzītājiem, kas pretendē uz Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējumu, sniedz konsultācijas sākotnējās atbilstības izvērtēšanā;
  • informē projektu attīstītājus par Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH) un tā sniegtajiem pakalpojumiem;
  • sniedz konsultatīvu atbalstu potenciālajiem projektu attīstītājiem un virzītājiem sākotnējās informācijas sagatavošanā iesniegšanai Eiropas Investīciju konsultāciju centrā (EIAH).

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIAH):

  • sniedz atbalstu un konsultē projektu izstrādes, sagatavošanas un investīciju piesaistes darba gaitā (no agrīnas projektu identificēšanas līdz plānošanai, sagatavošanai un realizācijai);
  • apzina projektus Eiropas Investīciju bankas līdzfinansēšanai;
  • sniedz informāciju investoriem par aktuālajiem projektiem, ja projekts ir ievietots Eiropas Investīciju projektu portālā.