FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Konsultācijas un pieteikumu iesniegšana

Projekta attīstītājus vai virzītājus konsultē gan ALTUM, gan Eiropas Investīciju konsultāciju centrs.

ALTUM kā nacionālais kontaktpunkts:

  • informē par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda investīciju iespējām Latvijā;
  • projektu virzītājiem, kas pretendē uz Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējumu, sniedz konsultācijas sākotnējās atbilstības izvērtēšanā;
  • informē projektu attīstītājus par Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH) un tā sniegtajiem pakalpojumiem;
  • sniedz konsultatīvu atbalstu potenciālajiem projektu attīstītājiem un virzītājiem sākotnējās informācijas sagatavošanā iesniegšanai Eiropas Investīciju konsultāciju centrā (EIAH).

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIAH):

  • sniedz atbalstu un konsultē projektu izstrādes, sagatavošanas un investīciju piesaistes darba gaitā (no agrīnas projektu identificēšanas līdz plānošanai, sagatavošanai un realizācijai);
  • apzina projektus Eiropas Investīciju bankas līdzfinansēšanai;
  • sniedz informāciju investoriem par aktuālajiem projektiem, ja projekts ir ievietots Eiropas Investīciju projektu portālā.