FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par Eiropas investīciju plānu

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (EFSI – European Fund for Strategic Investments) jeb Eiropas investīciju plāns ir iespēja Latvijas uzņēmējiem ar Eiropas Investīciju bankas līdzdalību piesaistīt investīcijas stratēģisku un augstas ekonomiskās, vides un sabiedriskās pievienotās vērtības projektu finansēšanai un īstenošanai. 

  • Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) finansējumu var saņemt investīciju projekti, sākot ar 50 milj. EUR -   piesaistot Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējumu.

  • EFSI finansējumu ir iespējams piesaistīt investīciju platformām:

    • projektus, kuru apjoms nesasniedz 50 milj. EUR, var apvienot grupās jeb investīciju platformās, izveidojot fondus, kuros var investēt Eiropas Investīciju banka;

    • mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) var saņemt finansējumu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) ar Eiropas Investīciju fonda atbalstu mazāka apjoma projektu īstenošanai, izmantojot ALTUM investīciju platformas.

  • EFSI finansējuma investīcijas var saņemt projektiem šādās nozarēs: pētniecība, izstrāde/attīstība un inovācijas, enerģētika, transporta infrastruktūra, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izstrāde un ieviešana, vides un resursu efektivitāte, kultūra, izglītība un veselība.

  • ALTUM ir nacionālais kontaktpunkts Latvijā projektu virzītājiem un attīstītājiem sadarbībai ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros izveidoto Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH – European Investment Advisory Hub).