backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

  • energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana
  • būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās: ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts u.c.
  • ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide: apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide, šahtu tīrīšana u.c.
  • atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana: saules kolektoru, siltumsūkņu, granulu un šķeldas ūdenssildāmo katlu uzstādīšana  u.c.
  • projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība
  • projekta vadīšanas izmaksas
  • pievienotās vērtības nodoklis: grantu gadījumā PVN ir attiecināms, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Neattiecināmas izmaksas

  • izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas
  • izmaksas, kuru atmaksāšanās periods pārsniedz 30 gadus

Ja kāds no dzīvokļa īpašniekiem nevar saņemt atbalstu, izmaksas tiek segtas no citiem līdzekļiem, proporcionāli samazinot grantu.