FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Aizdevuma piesaiste

Lai īstenotu energoefektivitātes projektu, būs nepieciešams piesaistīt papildu finansējumu. 

To var nodrošināt:

  • bankas vai ALTUM aizdevums
  • energoservisa kompānija (ESKO), kurām mājas iedzīvotāji uzticējuši veikt mājas atjaunošanas darbus un uzņemties visas projekta saistības
  • namu pārvaldnieks no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem vai piesaistītajiem finanšu līdzekļiem
  • no mājas uzkrājumu fonda

 Bankām, ESKO vai namu pārvaldniekiem, lai sniegtu papildu finansējumu energoefetivitātes projektiem, jānoslēdz sadarbības līgums ar ALTUM 

Bankas, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums

Pilnvarotā persona pieteikumu bankas aizdevumam var iesniegt pēc tam, kad:

  1. saņemts ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību
  2. noslēgusies pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūra

Finansējuma nosacījumi

Par aizdevumu nosacījumiem aicinām interesēties izvēlētajā bankā

 ALTUM aizdevums

Ja par aizdevuma piešķiršanu neizdodas vienoties ar kādu no minētajām bankām un banka ir rakstiski piekritusi, tad aizdevuma saņemšanai variet pieteikties ALTUM