FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Balsts subsīdija | biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai Balsts var saņemt, ja ģimenei pieder dzīvojamā telpa (māja vai dzīvoklis), bet vēlas iegādāties lielāku dzīvojamo telpu vai būvēt māju? Vai Balsts var saņemt, ja pieder domājamās daļas no mājas mantojuma rezultātā?

MK noteikumi nosaka Balsts var saņemt aizņēmēji, kuriem nepieder cita dzīvojamā telpa, t.sk. domājamā daļas no dzīvojamās telpas. Minētie nosacījumi neattiecas uz galvotāju.

2. Vai subsīdiju Balsts var saņemt, ja pieder vasarnīca vai arī ja pieder zeme, garāža, saimniecības ēka?

MK Būvju klasifikācijas noteikumi nosaka, ka vasarnīca ir Dzīvojamā māja, bet līdz ar to Balsts izmaksas brīdī aizņēmējam var piederēt zeme, garāža, saimniecības ēka, kas nav klasificētas kā Dzīvojamās mājas.

3. Kad programma Balsts būs pieejama? Un kāda būs procedūra - kur potenciālajiem atbalsta saņēmējiem būs jāvēršas? Cik ilgā laikā subsīdiju var saņemt pēc kredīta izsniegšanas un kurā kontā tā tiek ieskaitīta?

MK noteikumi par subsīdiju Balsts stājās spēkā š.g. 1. jūlijā. Pašreiz Altum sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un bankām izstrādā subsīdijas Balsts ieviešanas nosacījumus. MK noteikumi paredz, ka subsīdijai Balsts var pieteikties, vienlaicīgi ar aizņēmēja pieteikumu bankas hipotekārajam kredītam.

Ja kredīta līgums ar banku noslēgts sākot ar š.g. 1. jūliju līdz programmas ieviešanas uzsākšanai, aizņēmējs var vērsties kredītiestādē un pretendēt uz subsīdiju “Balsts”, kas tiks novirzīta aizdevuma pamatsummas dzēšanai. Ja kredīta līgums ir noslēgts pirms 1.jūlija, subsīdijai “Balsts” nevar pretendēt.

Lūdzam sekot Altum un kredītiestāžu māja lapā, kur tuvākajās nedēļās būs informācija par pieteikšanos subsīdijai Balsts. Lūdzam ņemt vērā, ka līdz ar programmas ieviešanu subsīdijai Balsts varēs pieteikties tikai, vienlaicīgi piesakoties jaunam kredītiestādes aizdevumam.

4. Ko darīt, ja esmu jau iegādājies nekustamo īpašumu - vai varu pieteikties Balsts atbalstam?

Noteikumi paredz, ka Balsts subsīdijai varēs pieteikties, vienlaicīgi ar aizņēmēja pieteikumu bankas hipotekārajam kredītam. MK noteikumos nav paredzēta subsīdijas piešķiršana, ja līgums par hipotekāro aizdevumu noslēgts pirms 2020.gada 1.jūlija.

5. Pirms gada, kad mums bija tikai viens bērns, iegādājāmies dzīvokli ar hipotekāro kredītu, izmantojot Altum garantiju. Šobrīd mums ir vēl divi bērni, līdz ar to esam kļuvuši par daudzbērnu ģimeni. Vai mums ir iespēja saņemt subsīdiju jau esošā kredīta atmaksai?

Subsīdiju Balsts var saņemt, ja aizņēmējs ar bankas starpniecību, kura noslēgusi līgumu ar Altum, piesakās jaunam hipotekārajam aizdevumam. Pietiekties var par hipotekārajai aizdevumiem, kas noslēgti pēc 2020.gada 1.jūlija.

Savukārt, saskaņā ar MK noteikumu 15.punktu aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju atkārtoti ne agrāk kā pēc trim gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās. Minētie nosacījumi attiecas uz aizņēmēju, bet neattiecas uz aizņēmēja laulāto vai dzīves biedru, kā arī galvotāju.

6. Vai atbalstu ir iespēja iegūt arī zemes iegādei?

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Līdz ar to garantiju un subsīdiju Balsts nevar saņemt, ja aizdevums tiek piešķirts tikai zemes iegādei.

7. Vai subsīdija var būt daļa no pirmās iemaksas?

Jā, subsīdija Balsts var pilnībā vai daļēji aizstāt pirmo iemaksu. Subsīdiju Balsts var saņemt arī tad, ja aizdevumam nepiešķir garantiju.

8. Vai subsīdiju var saņemt  nekustamā īpašuma iegādei bez bankas finansējuma? Kāds ir minimālais kredīts, lai saņemtu Balsts?

MK noteikumu nosaka, ka aizņēmējam ir tiesības saņemt Balsts subsīdiju, ja piesakās hipotekārajam aizdevumam. Balsts nepārsniedz 50% no dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma summas. Nav noteikts minimālais bankas hipotekārā kredīta apjoms.

9. Piemērs. Iegādājos māju, paša līdzdalība ir 40%, aizdevums no bankas ir 27 000 EUR. Kāds ir subsīdijas apmērs?

Subsīdija Balsts nepārsniedz 50% no darījuma summas, ievērojot šādus nosacījumus:

Ja aizņēmējs ir:

  • persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni,
  • vai persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvs, subsīdija ir:
    • 8 000 EUR;
    • 10 000 EUR, ja iegādājās nulles enerģijas ēku;

Ja aizņēmējs ir:

  • persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri bērni,
  • vai persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvs, subsīdija ir:
  • 10 000 EUR
  • 12 000 EUR apmērā, ja iegādājās nulles enerģijas ēku

10. Ja topošā māte gaida dvīņus, kāds būs garantijas apmērs?

MK noteikumos lietots termins “iestājusies grūtniecība”. Līdz ar to neatkarīgi no gaidāmo bērnu skaita grūtniecības fakts tiek vērtēts kā viens bērns.

11. Vai atkārtoti pretendējot uz mājokļu garantijas programmu var pretendēt uz valsts nodevu īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā 0,5% apmērā?

Atbilstoši MK noteikumu atlaidi valsts nodevai var izmantot tikai vienu reizi - par īpašuma tiesību uz pirmo nekustamo īpašumu nostiprināšanu Zemesgrāmatā. Līdz ar to atkārtotas garantijas gadījumā uz valsts nodevu īpašumtiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā 0,5% apmērā klients pretendēt nevar.

12. Vai subsīdiju var saņemt mazturīga ģimene?

Aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas Balsts subsīdiju, ja hipotekāro aizdevumu izsniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde. Subsīdijas Balsts un (vai) garantijas saņemšanai nav noteikti ierobežojumi, kas saistīti ar personas finansiālo statusu.

13. Vai subsīdiju var saņemt, ja ir bijusi maksātnespējas process?

Aizņēmējam ir tiesības saņemt garantiju un (vai) atbalsta programmas Balsts subsīdiju, ja hipotekāro aizdevumu izsniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde. Subsīdijas Balsts un (vai) garantijas saņemšanai nav noteikti ierobežojumi, ja personai bijis maksātnespējas statuss.

14. Kas ir "gandrīz nulles" enerģijas patēriņa ēka?

Ēkas energosertifikāta vai ēkas pagaidu energosertifikāta, kas pieejami Būvniecības informācijas sistēmas Ēnergosertifikātu reģistrā, pirmās lapas 7.punkta apakšpusē izdalīta speciāla atzīme, vai ēka atbilst, vai neatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām.