backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir mājokļa galvojuma saņemšanas process

Iedzīvotājiem

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar ALTUM mājokļu galvojumu, ir jāvēršas kādā no komercbankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.

Aizņēmējs

Banka

ALTUM

  1. Aizņēmējs iesniedz pieteikumu hipotekārā aizdevuma saņemšanai vienā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka pārliecinās, ka aizņēmēja apgādībā ir vismaz 1 nepilngadīgs bērns, ar ko tas dzīvo kopā. Banka izvērtē pieteikumu un lemj par ALTUM mājokļu galvojuma piesaisti. Banka sagatavo un iesniedz ALTUM galvojuma pieteikumu . 
  3. ALTUM 5 darbdienu laikā izvērtē galvojuma pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par galvojuma izsniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu. Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai. 
  4. Ja ir pieņemts lēmums par galvojuma izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa galvojuma izsniegšanu. Banka nodrošina ALTUM izrakstītā rēķina apmaksu.
  5. Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas, ALTUM un banka noslēdz galvojuma līgumu par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam tiek piešķirts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecībai.