backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt mājokļa galvojumu

Iedzīvotājiem

Mājokļa galvojumu var saņemt aizņēmējs, kam ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kas aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai noformē bankā, kura ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM.

Galvojumu izsniedz

  • ja banka rakstiski apliecina, ka aizdevums piešķirts personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns (bērna vecumu fiksē datumā, kad banka iesniedz galvojuma pieteikumu ALTUM);
  • ja pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika;
  • ja programmas ietvaros aizņēmējs nav saņēmis citu galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai